by

 

                                                          

       VERIFIKOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA
MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE
I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA   

sa subvencijama grada Beograda

Lider u Montesori obrazovanju
dece od 18 meseci do polaska u školu

Kvalitet, stručnost, 8 godina iskustva

              

  CENTAR ZA MONTESORI EDUKACIJE ODRASLIH

Montesori seminari
Saznajte o Montesori pedagogiji,
kako izgledaju Montesori programi
šta su Montesori materijali,
kako se radi sa decom u Montesori jaslama,
vrtiću i pripremnom predškolskom programu.

Kvalitet, stručnost, profesionalnost

 

 

 

 Karakter nije vrsta znanja koje se može steći učenjem i imitacijom.
 To je podvig osvajanja koji se traje tokom života kroz vežbanje i lično iskustvo.

Marija Montesori, Education for a New World